Пређи на главни садржај

Постови

Приказују се постови за 2009

Преп. Григорије Синаит: Сабрани списи I - аскетска дела

Садржај
Предговор
Увод: Благоје Пантелић: Преп. Григорије Синаит – живот и аскетска дела
Аскетска дела Григорија Синаита:
Κεφάλαια δι᾽ ἀκροστιχίδος
Главе у кростиху
῞Eτερα κεφάλαια
Друге главе
Εἴδησις ἀκριβὴς περὶ ἡσυχίας καὶ προσευχῆς
Постојано расуђивање о тиховању и молитви
Περὶ ἡσυχίας καὶ περὶ τῶν δύο τρόπων τῆς προσευχῆς
О тиховању и два начина молитве
Περὶ τοῦ πῶς δεῖ καθέζεσθαι τὸν ἡσυχάζοντα εἰς τὴν εὐχὴν καὶ μὴ ταχέως ἀνιστάσθαι
О томе како тиховатељу ваља да седи уз молитву и да је не завршава брзо

Прилози:
Прилог 1.
Калист Константинопољски: Житије светога оца нешега Григорија Синаита
Прилог 2.
Благоје Пантелић: Григорије Синаит и византијски исихазам

Платон: Кратил. Прокло Дијадох: Разматрања коросних излагања Платоновог Кратила

САДРЖАЈ:
УВОД У ПЛАТОНОВ ДИЈАЛОГ КРАТИЛ
KRATULOS
КРАТИЛ
УВОД У ПРОКЛОВ КОМЕНТАР ПЛАТОНОВОМ ДИЈАЛОГУ КРАТИЛ
TOU FILOSOFOU PROKLOU SXOLIWN EIS TON KRATULON PLATWNOS EKLOGAI XRHSIMOI
ОД ФИЛОСОФА ПРОКЛА РАЗМАТРАЊА КОРИСНИХ ИЗЛАГАЊА ПЛАТОНОВОГ КРАТИЛА

ПОГОВОР: ПЛАТОНОВ КРАТИЛ, ФИЛОСОФИЈА И ЈЕЗИК

Иван В. Попов: Религиозни идеал св. Атанасија

САДРЖАЈ:
Религиозни идеал св. Атанасија....................5
I. Елементи религиозног идеала
св. Атанасија.....................................................7
II. Онтолошке претпоставке
религиозног идеала св. Атанасија...............38
III. Обо­же­ње пр­вих љу­ди..............................46
IV. Обо­же­ње чо­ве­чан­ске при­ро­де
у Ис­ку­пи­те­ље­вој лич­но­сти...........................68
V. Обожење искупљених...............................78
VI. Ре­ли­ги­о­зни иде­ал св. Ата­на­си­ја
и прoблем при­ро­де Си­на Бо­жи­јег ...............99
VII. Ре­ли­ги­о­зни иде­ал
св. Ата­на­си­ја и мо­на­штво...........................109

Сергеј С. Аверинцев: Симболика раног средњег века

САДРЖАЈ:
Уместо предговора: СИМБОЛ
СИМБОЛИКА РАНОГ СРЕДЊЕГ ВЕКА
Напомене

Николај Н. Глубоговски: Бог Логос

Георгије Флоровски: Византијски аскетски оци и духовници

Садржај

Предговор аутора
1. Подвижнички идеал и Нови завет
2. Противљење подвижништву и монаштву
3. Св. Антоније и анахоретско монаштво
4. Св. Пахомије и општежитељно монаштво
5. Ширење монаштва
6. Св. Василије Велики и св. Григорије Ниски
7. Духовне омилије
8. Евагрије Понтијски
9. Нил, Марко Отшелник и Шенуда Атрипски
10. Исидор Пелусиот и Дијадох Фотички
11. Споредни аскетски писци
12. Corpus Areopagiticum
13. Св. Исаак Сирин
14. Преп. Јован Лествичник

Ендрју Лаут: Дионисије Ареопагит

Садржај
Предговор српском издању......................................5
1. Увод: интелектуални свет касног петог века....11
2. Литургиjско богословље....................................33
3. Анђеоски хорови.................................................55
4. Земаљска литургија............................................81
5. Безимени Бог са много имена..........................115
6. Виђења и примрак............................................143
7. Загробни живот.................................................159
8. Закључак............................................................183
Ендрју Лаут (кратка био-библиографија)...........191

Др Милорад М. Лазић: Православна естетика тела и тајна полности

САДРЖАЈ:
Уводна реч.................................................................5
1. Красота твари........................................................9
2. Тело као јединство
психофизичког човека............................................33
3. Мистичка естетика полности.............................61
4. Пол и сексуалност...............................................75
5. Однос мистичко-аскетске
традиције према телу и полности.........................99
Библиографија важнијих радова
ђакона др Милорада М. Лазића...........................121

Милорад М. Лазић: Теологија лепоте

САДРЖАЈ

Предговор: Хришћанска философија ђакона др Милорада Лазића и учење о лепоти 5

I Православна естетика
1. Православно схватање лепоте 83
2. Естетички феномен Бога у српској средњовековној култури 89
3. Житије као естетички извор 95
4. Естетика преображеног ероса у Доментијановим житијима 99
5. Естетика тела 109

II Исихазам код Срба
1. Исихазам ресавских рукописа 121
2. Палама у српској средњовековнојкњижевности 177
3. Слово на Успеније Богородице Григорија Солунског (Паламе)
у оквиру хиландарског српског Зборника из XV века 185
4. Богословска структура зборника Шестоднева Никона Јерусалимца манастира Савине из 1439/40. године 195
5. Лествица Јована Лествичника у хиландарским исихастичким зборницима 209

Поговор: Естетичка схватања Милорада М. Лазића 219free download
Милорад М. Лазић: Теологија лепоте

Отачник 1 (2009): Теологија богослужбених символа

И последњим бројем је „Отачник“ потврдио да богословским проблемима приступа на један, за наше прилике, нов, идеолошки неострашћен и свеобухватнији начин. Утолико је значајније што је то показао и када је у питању тема којом се бави у овом броју; ради се о теологији богослужбених символа, дакле, о теологији богослужења. Тој теми је у последње време у нашој помесној Цркви приступано веома острашћено, те су већина суштинских питања била заобиђена, а у први план се истицало нешто потпуно маргинално. Стога је овај темат стигао „у прави час“.
Прва овогодишња свеска „Отачника“ показује један озбиљан и одговоран приступ, несумњиво, једној од најзначајнијих тема православног (црквеног) богословља. Уредништво је, судећи по Уводном слову и садржају дела посвећеног теми броја, било свесно обимности и комплексности проблематике богослужбених символа, као и чак немогућности коначног решавања свих питања проблематике којом се бави овај број. Али је, с друге стране, било свесно потребе …

Отачник 1-3 (2008): Одбрана икона у осмом и деветом веку

Расправа о иконама вођена у Византији у осмом и деветом веку је, без сумње, представљала прекретницу у животу хришћанске царевине. С друге стране, она је и за Цркву била од огромног значаја, јер је током ње дат одговор на питање потребе постојања ликовних представа Христа, Богородице и светитеља у Цркви. Расправа која је трајала дуже од једног века захватила је многе сегменте живота Цркве и државе. Губитак територија, смене династија, снажни непријатељи на границама, економске тешкоће, опадање градова, промене прилика на Западу и крунисање Карла Великог, само су неке од тешкоћа са којима се Царство суочило непосредно пре и током расправе око икона. Улога царева током кризе, неуједначено деловање против поштовалаца икона, значајна подршка у самој Цркви, коју су цареви имали у борби против икона, неке су од карактеристика овог периода. По окончању расправе уочљиве су значајне промене како у организацији Цркве, богослужењу, архитектури тако и у организацији Царства.

Разноврс…

Отачник 2-3 (2007): Исихазам Григорија Синаита

Часопис за светоотачку праксу и теорију – ОТАЧНИК, представља јединствени издавачки подухват у области црквено-теолошке штампе. Концентрисан на патролошке /светоотачке/ литерарне саставе, он даје немерљив допринос српској богословској мисли, који се одражава и на културу Срба. Преводом светоотачких текстова и студија еминентних светких истраживача из подручију теолошко-философске мисли, као и публиковање радова домаћих теолога, афирмише се квалитетана богословка мисао у Србији и подиже свест ортодоксних верника на један виши ниво.
Тема овог /дво/броја је „Исихазам Григорија Синаита“. Преподобни Григорије Синаит је један од најзаслужнијих за реафирмисати и географски ширење (посебно ка словенским земљама) исихазама. Његов рад, нарочити за време боравка у Парорији, која се налазила на граници Бугарске и Византије, ће пресудно утицати на развој српске православне духовности. Наиме, група пароријских ученика Григорија Синаита ће, бежећи пред налетима Османлија, прећи у Србију…

Отачник 1 (2007): Евагрије Понтијски

Последњи број ''Отачника'', часописа за светоотачку праксу и теорију, изашао је 1998. године; након скоро једне деценије појављује се први број нове серије који је посвећен Евагрију Понтијском.
Богословски журнал ''Отачник'' бави се стваралаштвом Отаца и Учитеља Цркве. Превођење светоотачке литературе је од виталног значаја за рехабилитацију српске културе и духовности, јер је богословље, такође, и имплицитна област културе једнога народа. Темељи нашега језика, уметности и философије јесу јелинско-сиријски и латински литерарни састави. Стога је њихова актуализација од великог значаја за нас данас. Циљ повратка на изворе није обожавање прошлости која је, можда, била славна, ради ње саме, већ повратак оном начину мишљења, а самим тим и постојања, који је био исправан и добар. Међутим, стерилно препричавање онога што су Оци некада говорили није нам од неке користи, потребан је стваралачки дијалог са њима и задобијање оног истог духовног искуств…