Иван В. Кирејевски: Ка целовитом уму (Религијско-философски списи)

Година издања: 2021.
Формат: 135х200.
Обим: 328 стр.
Повез: брош
ISBN 978-86-6431-121-2
Саиздавач: Библос

Књига је доступна на Библосу.

У књизи Ка целовитом уму сабрани су важнији философски списи Кирејевског. После боравка у Европи и слушања Хегелових и Шелингових предавања, Кирејевски пише чланак „Деветнаести век“ (1832), у којем је изразио највише разумевања и наклоности према Западу. После женидбе (1834), међутим, следи окретање православлју („Историја обраћења Ивана Василјевича“) и развијање идеја словенофилства („Одговор А. С. Хомјакову“, 1839; „Московским пријателјима“, 1847). Своју философски средишњу концепцију целовитог ума развија у тексту „О неопходности и могућности нових начела за философију“ (1856), који је требало да послужи као увод у књигу о тој теми. Изненадна смрт од колере спречила га је у тој замисли: сачуване су само припремне белешке за планирану књигу („Одломци“, 1857). Књига садржи и два прилога, сведочење Наталије П. Кирејевске, супруге Кирејевског, „Историја обраћења Ивана Василјевича“, које је забележио Александар И. Кошелјов, као и чланак Алексеја С. Хомјакова „Поводом ’Одломака’ нађених у хартијама И. В. Кирејевског“.


Коментари

Популарни постови