Исидора Секулић: Стопама Христовим (Одабрани записи)

Година издања: 2019.
Формат: 130х200.
Обим: 216 стр.
Повез: брош
ISBN 978-86-6431-090-1
Саиздавач: Бернар

Садржај и Предговор (пдф)

Књига је доступна на Библосу.

Исидора Секулић (1877–1958) је у многим својим радовима изражавала тиха књижевноуметничка сазрцања, иницирана посебним религиозним надахнућем. Њена уметничко-теолошка тиховања и молитве за спас овог света и властите душе, а на темељу увида у врло динамични унутрашњи космос прешироког човека, најексплицитније су изражена у есејима и поетско-прозним записима.
Јако индивидуализованим сензибилитетом и духовним оком ова књижевница је одгонетала личне религиозне и стваралачке недоумице, уздигнувши их на раван општих питања. Тако је створила посебан жанр – религиозни есеј. Она је у књижевни дискурс одлучно увела корпус тема који припада теолошкој мисли. Њена религиозност провејава и у прози и у лирским записима и молитвама, а несвакидашња богословска отвореност и луцидност те записе чини истинитим и блиским свачијем искуству. Као писац и мислилац, Исидора је успела да објективно и разложно осветли стваралачки ум. У њој су се интегрисали личност песника, личност мислиоца и прегнуће мистика. Отуда она постаје репрезент одуховљеног уметничког постулата модерног књижевника.

Јана Алексић

Коментари

Популарни постови