Слободан Жуњић: Парерга - из српске и јужнословенске филозофије

Година издања: 2014.
Формат: 135х200.
Обим: 274 стр.
Повез: брош
ISBN 978-86-87057-26-5
САДРЖАЈ


УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ У СРБА   5

ЛОГИЧКИ ДИЈАГРАМИ У СРПСКИМ

СРЕДЊОВЕКОВНИМ РУКОПИСИМА  13

ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ И ЕНГЛЕСКИ МОРАЛИЗАМ  57

ПОВРАТАК ДИМИТРИЈА МАТИЋА  75

ПЕТРОНИЈЕВИЋЕВИ ИСТОРИЈСКО-ФИЛОЗОФСКИ СПИСИ 108

ФИЛОЗОФИЈА У СРБИЈИ 139

LA PHILOSOPHIE EN YOUGOSLAVIE 224

ДЕСЕТ ГОДИНА РАДА ИНСТИТУТА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ 254

СРПСКА ФИЛОЗОФСКА ДРУШТВА 268

ИЗВОРНИЦИ 271

Коментари

Популарни постови