Пређи на главни садржај

Оскар Кулман: Држава у Новом завету

Година издања: 2014.
Формат: 135х200.
Обим: 112 стр.
Повез: брош

Саиздавач: ЦИРПД
ISBN 978-86-87057-22-7

Предговор српском издању (П. Драгутиновић)
Предговор аутора
Увод: проблематизовање
I Исус и зилотски покрет отпора
II Осуда Исуса од стране Римске државе
III Павле и држава
IV Држава у Откривењу Јовановом
Закључак
Excursus: Поводом скорашње расправе о речи ἐξουσίαι у Посланици Римљанима 13:1
Предговор аутора
Интересовање за проблем Цркве и државе обично бива од виталног значаја само онда када међу њима настане отворени сукоб. Зато није случајно што је у годинама пре и за време последњег [Другог светског] рата нарочи­то велики број богословских дела објављен у вези са исто­ријским питањима, као и у вези са ставом најстаријих хришћанских списа о држави. Иако нико не тврди да је завршетком рата проблем Цркве и државе изгубио од свог горућег савременог значаја, сврха овог рада је показати да наведени проблем није повезан једино са посебним историјским кризама, већ да се он јавља због саме суштине и претпоставки хришћанске вере. То је проблем који постоји у земљама и временима у којима чак нема никаквог конфликта. Дакле, студије пред нама имају за циљ допринос, не само разумевању одлука о животу и смрти савремених хришћана, на које могу бити позвани у безизлазним ситуацијама када им прети тоталитарна влада или можда поједине форме Цркве са неподношљивим политичким амбицијама; ове студије имају такође за циљ указати на подједнако стварне и важне одговорности сваког хришћанина, дакле, и на хришћанина који живи у такозваним „нормалним“, „свакодневним“ условима, како би иступио и одговорио на озбиљне проблеме са којима се суочава само зато што јесте хришћанин.
Желим да изразим искрену захвалност Хевет Фондацији [Hewett Lectureship Foundation] на позиву да прочитам ове реферате пред пажљивом и љубазном публи­ком у Унији теолошких семинарија [Union Theological Semi­nary] у Њујорку, Епископалној теолошкој школи [Episcopal Theological School] у Кембриџу и Андовер-Њутн теоло­шкој школи [Andover-Newton Theological School]. Захвално признање дугујем и велечасном Стјуарту Д. Курију [Stuart D. Currie], који је током мог боравка у Емори универзитету у Џорџији [Emory University in Georgia], као гостујући професор, био од непроцењиве помоћи у припреми енглеског рукописа. Његово дубоко богословско разумевање у многоме је олакшавало наш заједнички рад.

Базел, Швајцарска
15. март 1956.

Коментари

Популарни постови са овог блога

Преминуо је проф. др Слободан Жуњић (1949-2019)

Данас је у Београду, у 70. години, након дуге и тешке болести, преминуо проф. др Слободан Жуњић, један од наших најистакнутијих филозофа друге половине 20. и првих деценија 21.века.  Проф. Жуњић је био несвакидашња личност у нашој филозофској средини. Био је јединствен, пре свега, по ширини своје филозофске културе и вансеријској ерудицији. Био је историчар филозофије који је изванредно познавао готово све периоде повесног развоја филозофског мишљења и полихистор какав се ретко среће чак и у културама далеко развијенијим од наше. Рођен је 20. октобра 1949. године у Приштини, али је детињство и већи део живота провео у Београду. Дипломирао је, магистрирао и докторирао на Филозофском факултету Универзитета у Београду, а као Хумболтов стипендиста, у два наврата је боравио у Немачкој. Академску каријеру је започео на Институту за међународни раднички покрет, а затим је прешао на београдски Филозофски факултет. Предавао је и на Филозофском факултету у Новом Саду, као и на универзитетима у Пе…

Георгије Мандзаридис: Социологија хришћанства

Година издања: 2017.
Формат: 148х210.
Обим: 288 стр.
Повез: брош
Саиздавачи: ХКЦ и Бернар
ISBN 978-86-85273-36-0
ISBN 978-86-6431-064-2

Садржај и Предговор аутора (пдф)

Социологија хришћанства издваја се у оквиру социологије религије пре свега по посебном објекту свог истраживања, а затим посебним претпоставкама које су потребне за његово разумевање и истраживање. Није могуће разумети и истражити посебан карактер друштвеног живота у оквирима хришћанства ако се не познају догма, богослужење и опште хришћанско учење. Пошто се све то разликује од конфесије до конфесије, појављује се потреба за истраживањем сваке конфесије посебно. Тако је приликом истраживања спољашњих елемената конфесија потребно имати у виду и оне религијске претпоставке, убеђења и учења који утичу на друштвени живот њихових припадника. Догма, богослужење, морална и друштвена предања и представе непосредно су повезани с друштвеним животом верних. То посебно важи за просторе православља који се истичу снажном историјско…

Власије Фидас: Канони и дијалог

Година издања: 2018.
Формат: 135х200.
Обим: 270 стр.
Повез: брош
ISBN 978-86-87057-44-9

Предговори аутора и приређивача и Садржај (пдф)

Oви чланци поседују, са једне стране тематску повезаност, а са друге стране имају и унутрашњу раздвојеност по свакој од тема, будући да се односе на савремена питања међуправославних односа и проблема, али и односа Православне цркве с остатком хришћанског света. У том смислу, превод ових чланака на српски језик, језик једног православног народа, не само да проширује оквир заједничког приступа православног богословља овим проблемима, него подстиче и позива на њихово критичко процењивање. У том контексту, историјски кри­теријуми православног предања, како су утврђени од­лукама васељенских сабора и учењем славних отаца Цр­кве, одређују не само свест Православне цркве, него и гра­нице њених односа с осталим хришћанским црквама и заједницама. Аутор