Пређи на главни садржај

Оскар Кулман: Држава у Новом завету

Година издања: 2014.
Формат: 135х200.
Обим: 112 стр.
Повез: брош

Саиздавач: ЦИРПД
ISBN 978-86-87057-22-7

Предговор српском издању (П. Драгутиновић)
Предговор аутора
Увод: проблематизовање
I Исус и зилотски покрет отпора
II Осуда Исуса од стране Римске државе
III Павле и држава
IV Држава у Откривењу Јовановом
Закључак
Excursus: Поводом скорашње расправе о речи ἐξουσίαι у Посланици Римљанима 13:1
Предговор аутора
Интересовање за проблем Цркве и државе обично бива од виталног значаја само онда када међу њима настане отворени сукоб. Зато није случајно што је у годинама пре и за време последњег [Другог светског] рата нарочи­то велики број богословских дела објављен у вези са исто­ријским питањима, као и у вези са ставом најстаријих хришћанских списа о држави. Иако нико не тврди да је завршетком рата проблем Цркве и државе изгубио од свог горућег савременог значаја, сврха овог рада је показати да наведени проблем није повезан једино са посебним историјским кризама, већ да се он јавља због саме суштине и претпоставки хришћанске вере. То је проблем који постоји у земљама и временима у којима чак нема никаквог конфликта. Дакле, студије пред нама имају за циљ допринос, не само разумевању одлука о животу и смрти савремених хришћана, на које могу бити позвани у безизлазним ситуацијама када им прети тоталитарна влада или можда поједине форме Цркве са неподношљивим политичким амбицијама; ове студије имају такође за циљ указати на подједнако стварне и важне одговорности сваког хришћанина, дакле, и на хришћанина који живи у такозваним „нормалним“, „свакодневним“ условима, како би иступио и одговорио на озбиљне проблеме са којима се суочава само зато што јесте хришћанин.
Желим да изразим искрену захвалност Хевет Фондацији [Hewett Lectureship Foundation] на позиву да прочитам ове реферате пред пажљивом и љубазном публи­ком у Унији теолошких семинарија [Union Theological Semi­nary] у Њујорку, Епископалној теолошкој школи [Episcopal Theological School] у Кембриџу и Андовер-Њутн теоло­шкој школи [Andover-Newton Theological School]. Захвално признање дугујем и велечасном Стјуарту Д. Курију [Stuart D. Currie], који је током мог боравка у Емори универзитету у Џорџији [Emory University in Georgia], као гостујући професор, био од непроцењиве помоћи у припреми енглеског рукописа. Његово дубоко богословско разумевање у многоме је олакшавало наш заједнички рад.

Базел, Швајцарска
15. март 1956.

Коментари

Популарни постови са овог блога

Власије Фидас: Канони и дијалог

Година издања: 2018.
Формат: 135х200.
Обим: 270 стр.
Повез: брош
ISBN 978-86-87057-44-9

Предговори аутора и приређивача и Садржај (пдф)

Oви чланци поседују, са једне стране тематску повезаност, а са друге стране имају и унутрашњу раздвојеност по свакој од тема, будући да се односе на савремена питања међуправославних односа и проблема, али и односа Православне цркве с остатком хришћанског света. У том смислу, превод ових чланака на српски језик, језик једног православног народа, не само да проширује оквир заједничког приступа православног богословља овим проблемима, него подстиче и позива на њихово критичко процењивање. У том контексту, историјски кри­теријуми православног предања, како су утврђени од­лукама васељенских сабора и учењем славних отаца Цр­кве, одређују не само свест Православне цркве, него и гра­нице њених односа с осталим хришћанским црквама и заједницама. Аутор

Јевгеније Н. Трубецкој: Умозрење у бојама и други огледи

Година издања: 2017.
Формат: 135х200.
Обим: 236 стр.
Повез: брош
ISBN 978-86-87057-43-2  (Отачник)


Белешка приређивача и Садржај (пдф)

Кнез Јевгеније Николајевич Трубецкој (1863–1920), руски религијски философ и универзитетски професор философије права, није само потомак старе племићке породице још из времена Св. Сергија Радоњешког (XIV век), него је био део оног слоја руског аристократског друштва који је Пушкин именовао „аристократија духа“. Као универзитетски професор (1886–1911) бавио се философском анализом права и историјом правних идеја: Предавања из историје философије права, 1–3 (1893–1899), Предавања из енциклопедије права (1899), Платонова социјална утопија (1908). Са братом Сергијем и уз меценску подршку Маргарите Морозове уређивао је Московски недељник, где је објавио десетине чланака из политичке публицистике. Са Морозовом је руководио и чувеном издавачком кућом „Путь“, основаном 1910. Почетком 1911. напушта универзитет и посвећује се философији. Главна философска дела су му: …

Георгије Мандзаридис: Социологија хришћанства

Година издања: 2017.
Формат: 148х210.
Обим: 288 стр.
Повез: брош
Саиздавачи: ХКЦ и Бернар
ISBN 978-86-85273-36-0
ISBN 978-86-6431-064-2

Садржај и Предговор аутора (пдф)

Социологија хришћанства издваја се у оквиру социологије религије пре свега по посебном објекту свог истраживања, а затим посебним претпоставкама које су потребне за његово разумевање и истраживање. Није могуће разумети и истражити посебан карактер друштвеног живота у оквирима хришћанства ако се не познају догма, богослужење и опште хришћанско учење. Пошто се све то разликује од конфесије до конфесије, појављује се потреба за истраживањем сваке конфесије посебно. Тако је приликом истраживања спољашњих елемената конфесија потребно имати у виду и оне религијске претпоставке, убеђења и учења који утичу на друштвени живот њихових припадника. Догма, богослужење, морална и друштвена предања и представе непосредно су повезани с друштвеним животом верних. То посебно важи за просторе православља који се истичу снажном историјско…