Оскар Кулман: Држава у Новом завету

Година издања: 2014.
Формат: 135х200.
Обим: 112 стр.
Повез: брош

Саиздавач: ЦИРПД
ISBN 978-86-87057-22-7

Предговор српском издању (П. Драгутиновић)
Предговор аутора
Увод: проблематизовање
I Исус и зилотски покрет отпора
II Осуда Исуса од стране Римске државе
III Павле и држава
IV Држава у Откривењу Јовановом
Закључак
Excursus: Поводом скорашње расправе о речи ἐξουσίαι у Посланици Римљанима 13:1
Предговор аутора
Интересовање за проблем Цркве и државе обично бива од виталног значаја само онда када међу њима настане отворени сукоб. Зато није случајно што је у годинама пре и за време последњег [Другог светског] рата нарочи­то велики број богословских дела објављен у вези са исто­ријским питањима, као и у вези са ставом најстаријих хришћанских списа о држави. Иако нико не тврди да је завршетком рата проблем Цркве и државе изгубио од свог горућег савременог значаја, сврха овог рада је показати да наведени проблем није повезан једино са посебним историјским кризама, већ да се он јавља због саме суштине и претпоставки хришћанске вере. То је проблем који постоји у земљама и временима у којима чак нема никаквог конфликта. Дакле, студије пред нама имају за циљ допринос, не само разумевању одлука о животу и смрти савремених хришћана, на које могу бити позвани у безизлазним ситуацијама када им прети тоталитарна влада или можда поједине форме Цркве са неподношљивим политичким амбицијама; ове студије имају такође за циљ указати на подједнако стварне и важне одговорности сваког хришћанина, дакле, и на хришћанина који живи у такозваним „нормалним“, „свакодневним“ условима, како би иступио и одговорио на озбиљне проблеме са којима се суочава само зато што јесте хришћанин.
Желим да изразим искрену захвалност Хевет Фондацији [Hewett Lectureship Foundation] на позиву да прочитам ове реферате пред пажљивом и љубазном публи­ком у Унији теолошких семинарија [Union Theological Semi­nary] у Њујорку, Епископалној теолошкој школи [Episcopal Theological School] у Кембриџу и Андовер-Њутн теоло­шкој школи [Andover-Newton Theological School]. Захвално признање дугујем и велечасном Стјуарту Д. Курију [Stuart D. Currie], који је током мог боравка у Емори универзитету у Џорџији [Emory University in Georgia], као гостујући професор, био од непроцењиве помоћи у припреми енглеског рукописа. Његово дубоко богословско разумевање у многоме је олакшавало наш заједнички рад.

Базел, Швајцарска
15. март 1956.

Коментари

Популарни постови